เสาร์. ก.ย. 23rd, 2023

Privacy Policy

Privacy Policy คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ufabettop.com ซึ่งทางผู้ให้บริการได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนโยบายในแต่ละข้อ จะมีประโยชน์ต่อสมาชิกทุก ๆ ท่านอีกด้วย ควรให้ความสำคัญ ทำความเข้าใจให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด หากเกิดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้ ผู้ใช้บริการอาจจะถูกถอดถอนการเป็นสมาชิกกับทางเว็บได้อีกด้วย

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้ให้บริการเว็บ ufabettop.com ทางเราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ดีที่สุด โดยข้อมูลของสมาชิกทุก ๆ ท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลของเรา โดยจะไม่มีข้อมูลของบุคคลใดรั่วไหลไปยังพื้นที่สาธารณะแน่นอน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

การเริ่มต้นใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการใหม่ทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้กับทางเว็บให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ชื่อ-นามสกุลผู้ที่จะสมัคร , เบอร์โทรศัพท์มือถือ , บัญชีธนาคาร

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

การเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์เรา ผู้ใช้บริการจะเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยคุกกี้จะทำการจดจำข้อมูลในการเข้าใช้บริการของแต่ละท่านทันที

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการได้รับมาจากสมาชิกทุก ๆ ท่าน จะถูกนำมาปรับปรุงและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โปรโมชั่น , ข่าวสาร , การตลาด

 • การแชร์ข้อมูล

เว็บไซต์ของเราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด โดยจะยกเว้นในกรณีที่มีการดำเนินคดี หรือ เจ้าของข้อมูลได้ยินยอมหรืออนุญาต

 • การจัดเก็บข้อมูล

ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่าน ทางเว็บจะจัดเก็บข้อมูลในส่วนนั้นเป็นอย่างดี ตามมาตรการความปลอดภัยของเรา

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการให้บริการแก่สมาชิกที่อายุน้อยกว่า 18 ปี หากผู้ให้บริการพบเจอสมาชิกที่อายุไม่ถึง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกโดยทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ช่องทาง contact@ufabettop.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการเว็บไซต์สามารถที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายในข้อต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง เราจะประกาศให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า ดูรายละเอียดวันและเวลาได้ที่หน้าเว็บไซต์หลัก ufabettop.com

 • การติดต่อเรา

สำหรับผู้ใช้งานที่อยากติดต่อผู้ให้บริการ โดยติดต่อเราได้ที่ช่องทาง contact@ufabettop.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

 • ภาษาของนโยบายนี้

ในส่วนของข้อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เวอร์ชันพื้นฐานในการใช้บริการจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเท่านั้น

 

ทางเว็บไซต์ ufabettop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เมื่อไรก็ตามที่เห็นว่าสมควร